Privacy- en cookieverklaring Eureva

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 28-10-2019.

 

Eureva importeert revalidatiehulpmiddelen voor mensen met een functiebeperking, mobiliteitsprobleem of zorgbehoefte. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft Eureva informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wijzig cookie instellingen
Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

 

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Eureva B.V. Eureva is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kunt u daarom ook teruglezen in deze verklaring.

 

Voor welk doeleinde gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

Contact opnemen en klantenservice

Wanneer u een e-mail stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, adres, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt) en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

 

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. . Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij uw gesprekspartner aan te geven.

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Eureva neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Eureva deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen Eureva zich bevindt: Medux. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen

 

Eureva kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Eureva gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • U gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies)

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

 

Key Naam Categorie Partij Omschrijving Bewaartermijn Uit te schakelen?
_ga / _gid / _gat… Google Analytics Analytics Own Analyseren van bezoekersgedrag op de website Maximaal 2 jaar Ja
NREUM Newrelic Analytics /

Server analytics

Third Met New Relic monitoren we de service van de website. Sessie Ja
Fast.fonts Fast fonts Functioneel / Styling Third Maakt dat fonts getoont worden zoals de bedoeling is Browser sessie Nee

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Eureva heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zonder toestemming van hun ouders of voogd. Voor websitebezoekers kunnen wij echter niet controleren of zij ouder dan 16 zijn. We raden ouders daarom aan om betrokken te blijven bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat organisaties hun persoonsgegevens verwerken zonder toestemming. Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van uw kind zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

 

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens
 • Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te printen en te sturen naar

functionarisgegevensbescherming@medux.nl. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Eureva maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Contactgegevens

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Klantenservice Eureva:
Telefoon: 088 – 10 20 200
Fax: 088 – 10 20 281

E-mail: info@eureva.nl

 

Daarnaast kunt u een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

 

Eureva B.V.

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Gerstdijk 2 (incl.nr 9012)

5704 RG Helmond

E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl