Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring Eureva

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast in oktober 2023. 

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hoogwaardige zorghulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft Eureva informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Eureva. Eureva is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kunt u daarom ook teruglezen in dit document.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Bij de verwerking van gegevens houden wij rekening met de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Contact opnemen en klantenservice

Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, contactgegevens en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren we u tijdens het telefoongesprek. Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij uw gesprekspartner aan te geven.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Eureva neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Eureva deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben wanneer wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde partij onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen Eureva zich bevindt: Medux, of wanneer wij de gegevens dienen te delen met partijen om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Zorgaanbieders
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst en gemeenten)
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen
 • Partners

Eureva kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Eureva uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Eureva doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:  

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.  
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.  
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).  

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL
 • Login informatie

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie;entiteit

Soort 

Doel 

Bewaartermijnen 

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

Google Analytics 

_ga

_gat

_gid

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring   

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.   

Maximaal 2 jaar

Google Fonts

Gstatic

Google LLC, Verenigde Staten 

Privacyverklaring   

Functioneel

Gstatic is de content leveringservice van Google die alle statische of onveranderlijke bestanden in de cache plaatst om laadtijden te verkorten.

Maximaal 1 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen. 

 • Google Chrome 
 • Firefox 
 • Edge 
 • Safari 

Links naar andere websites

Op www.eureva.nl staat een aantal links naar websites van de merken die wij aanbieden. Als u daarop klikt, wordt de website van het merk geopend. Zodra u op de website van een van de merken bent, is het privacybeleid van dat merk van toepassing.

Welke privacyrechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om zich te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Eureva maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te printen en te sturen naar medux.privacy@medux.nl of te printen en op te sturen naar ons kantoor via onderstaande adresgegevens. Tot slot kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Contactgegevens

Eureva B.V.

Gerstdijk 2

5704 RG Helmond

KvK: 27157730

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Klantenservice Eureva:

E-mail: info@eureva.nl

Telefoon: 088 10 20 200

Daarnaast kunt u een brief (via bovenstaande adresgegevens) of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl